مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

IPS Empress Direct

کامپوزیت IPS
بسته‌بندی شامل: 1 سرنگ 3 گرمی نانوهیبرید هندلینگ بی‌نظیر
برای انتخاب شید مورد نظر به پایین صفحه مراجعه فرمایید.

Gradia Direct

کامپوزیت گرادیا
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 2/7 میلی Light-Cured Microfilled Hybrid با اثر آفتاب‌پرست
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.
بستن

Spectra Smart

اسپکترا اسمارت
Universal Nano-Hybrid Resin بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرم نانوهیبرید پالیش‌پذیری عالی
برای انتخاب شید مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Point 4

کامپوزیت پوینت 4
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی رادیوپک با اثر آفتاب‌پرست مناسب ترمیم‌های خلفی و قدامی
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Charisma Diamond Row Refill

کامپوزیت کاریزما دایموند
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی نانوهیبرید پالیش عالی با اثر آفتاب‌پرست
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Charisma Topaz Refill

کامپوزیت کاریزما توپاز
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی نانوهیبرید رادیواپک شرینکیج بسیار پایین هندلینگ فوق‌­العاده
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Charisma Classic Refill

کامپوزیت کاریزما کلاسیک
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی میکروهیبرید هندلینگ عالی رادیواپسیتی و استحکام بالا
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Charisma Smart Refill

کامپوزیت کاریزما اسمارت
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی میکروهیبرید لایت­‌کیور هندلینگ عالی شرینکیج بسیار پایین رادیواپسیتی عالی پالیش‌­پذیری فوق‌العاده
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Charisma Flow Refill

کامپوزیت کاریزما فلو
بسته‌بندی تک‌سرنگ شامل 1 سرنگ 1/8 گرمی کیت شامل شیدهای A1، A2، A3 و Baseliner میکروهیبرید با اثر آفتاب­‌پرست عالی با خاصیت رادیواپسیتی بالا
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek Bulk Fill Flowable

کامپوزیت بالک‌فیل فلوی تری ام
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی لایت‌کیور نانوهیبرید شرینکیج پایین مناسب استفاده به عنوان لاینر
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.
Filtek™ One
بستن

(Filtek™ One (Bulk Fill

کامپوزیت بالک فیل تری ام
Bulk Fill لایت‌کیور نانوکامپوزیت حاوی مونومر متاکریلات
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Valux Plus Refill

کامپوزیت میکروهیبرید تری ام
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی میکروهیبرید یونیورسال مناسب ترمیم‌های مستقیم و غیرمستقیم
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek P60 Posterior Refill

کامپوزیت خلفی تری ام
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی میکروهیبرید مقاومت بالا شرینکیج پایین هندلینگ آسان
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek Z250 XT Nano Hybrid Universal

کامپوزیت نانوهیبرید تری ام
کامپوزیت قدامی و خلفی یونیورسال نانوهیبرید پالیش عالی
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek Z250 Restorative Refill

کامپوزیت قدامی و خلفی تری ام
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی یونیورسال میکروهیبرید
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek™ Z350 XT Universal

کامپوزیت یونیورسال تری ام
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4 گرمی یونیورسال نانوهیبرید هندلینگ عالی
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Filtek™ Z350 XT Flow

کامپوزیت فلو
بسته‌بندی شامل 2 سرنگ 2 گرمی نانوهیبرید رادیواپسیتی فوق‌العاده هندلینگ عالی
برای انتخاب شيد مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.
Bulk-Fill Condensable
بستن

Bulk-Fill Condensable

485,000 تومان
کامپوزیت خلفی بالک‌فیل
بسته‌بندی شامل 1 سرنگ 4/5 گرمی عمق کیور بالا لایت‌کیور استحکام بالا یک شید یونیورسال
 
self cure, سلف کیور، یونیورسال, universal، پری مولار, premolar، بیس، کاتالیست
بستن

Chemical Cure Composite

830,000 تومان
کامپوزیت سلف‌کیور بسته‌بندی شامل: 14 گرم بیس 14 گرم کاتالیست باند سلف‌کیور اسیداچ قطره‌ای

Master-Fil Micro

کامپوزیت مسترفیل میکرو
عمق کیور 6/5 میلی‌متری بسته‌بندی شامل: یک سرنگ 4/5 گرمی
برای انتخاب شید مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Flow Composite

کامپوزیت فلو
light-cured flowable hybrid resin بسته‌بندی شامل: 2 سرنگ 2 گرمی
برای انتخاب شید مورد نظر و مشاهده قیمت به پايين صفحه مراجعه كنيد.

Core-Flo DC Lite

کور بیلد آپ فلو
بسته‌بندی شامل: یک سرنگ دوگانه‌ی ۸ گرمی
برای انتخاب شید مورد نظر به پايين صفحه مراجعه كنيد.